Kokybės, aplinkosaugos ir DSS politika

Siekdama užtikrinti kokybišką bei tvarkingą statybos darbų vykdymą, reikliai vertindama atliekamų darbų kokybę, jausdama atsakomybę už bendrovės veiklos daromą poveikį supančiai aplinkai, darbuotojų saugai bei sveikatai, UAB “Agvysta” kelia sau šiuos tikslus:                                                                                             
 
  • užtikrinti Įmonės finansų tvarumą, darnią plėtrą, nepriekaištingą reputaciją ir lyderystę rinkoje;     
  • sistemiškai kelti kvalifikaciją ir užtikrinti aukštą atliekamo darbo kokybę;             
  • tiksliai, sąžiningai ir efektyviai įgyvendinti projekto lauko inžinerinės dalies sprendimus, atitinkant kliento lūkesčius išspręsti sudėtingus klausimus;
  • siekti ilgalaikio bendradarbiavimo;
  • suteikti galimybę save realizuoti ir tobulėti darnioje, lojalių, vienas kitą gerbiančių profesionalų komandoje, gaunant sąžiningą įvertinimą;
  • užtikrinti patrauklią vietą darbui
                                                    
Šie tikslai įgyvendinami vadovaujantis tarptautinių standartų LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir BS OHSAS 18001:2007 reikalavimais.
 
KADVS vadybos sistema įpareigoja įmonę būti atsakinga už darbuotojų saugą ir sveikatą, aplinkos apsaugą, kokybę, atitikti augančius darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos ir kokybės poreikius, užtikrinanti atitikimą normatyviniams ir teisiniams darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, kokybės ir įmonės vykdomos veiklos reikalavimams, leidžia valdyti ir gerinti kokybę bei jos veiklos poveikius aplinkai bei darbuotojų saugai ir sveikatai.